VERKOOPVOORWAARDEN

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen alleen aankopen van producten die via de telefonische klantenservice, de kantoren of de websites van Andromedical S.L. rechtstreeks bij Andromedical S.L. gekocht zijn. Het is niet mogelijk om een claim in te dienen betreffende aankopen die via andere kanalen of bij andere distributeurs gedaan zijn.

PRIJS

De prijs zal de op dat moment geldende prijs zijn, zoals deze voor ieder land op de websites van Andromedical S.L. gepubliceerd worden. Wanneer er belastingen van toepassing zijn, zullen deze bij de prijs inbegrepen zijn.

De prijs is exclusief eventuele bijkomende belastingen of kosten die kunnen voortvloeien uit de nationale wetgeving. Dergelijke kosten zijn voor rekening van de koper van het product.

BETALINGSVOORWAARDEN

Het product wordt geleverd eens 100% van de betaling door Andromedical, S.L. wordt ontvangen. Geaccepteerde betalingsmethoden voor alle producten en alle bestemmingen zijn credit card, debit card en Paypal.

TIJDSTIP EN VOORWAARDEN VAN DE LEVERING

Het tijdstip van de levering en het gebruikte transportbedrijf zijn afhankelijk van de eindbestemming.

De VS en Europa, ~ 2-5 dagen
Asia-Pacific en Zuid-Amerika, ~ 5-8 dagen

Op het tijdstip van de levering dient het bijbehorende document ondertekend worden om de ontvangst en de acceptatie van de levering te bevestigen.

GARANTIES

De door Andropharma S.L. aangeboden producten beschikken over de volgende garanties:

  • Productgarantie

In het geval dat externe schade aan het product opgemerkt wordt, dient dit nauwkeurig op de leveringsbon beschreven te worden en dient de klant Andropharma S.L. hier uiterlijk 14 dagen na de leveringsdatum van op de hoogte te brengen. Deze periode gaat in op de dag nadat het product door de klant ontvangen is.

De productgarantie zal alleen geldig zijn wanneer de klant in bezit is van de originele factuur of aankoopbewijs (met daarin de aankoopdatum en serienummer), het product zelf (met uitzondering van wegwerponderdelen) en de originele verpakking.

De bedenktijd zal ingaan de dag nadat de klant de verlenger ontvangen heeft en wanneer deze volledig betaald is.

Om het aankoopbedrag aan de klant terug te kunnen betalen zal Andromedical S.L. vragen om het product aan het centrale magazijn te retourneren (Postadres: Gran Vía, 6, 4º, 28013 Madrid, Spanje). Het product dient samen met de originele factuur of aankoopbewijs (met daarin de aankoopdatum en serienummer), in originele staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met alle handleidingen, accessoires en eventuele promotiegeschenken geretourneerd te worden. Nadat de status van het product gecontroleerd is, zal Andromedical S.L. het aankoopbedrag terugbetalen.

Verzendkosten worden niet terugbetaald. Ook zijn eventuele kosten die met verband houden met de ontvangst voor rekening van de klant.

De terugbetaling van het aankoopbedrag zal via bankoverschrijving geschieden, tenzij Andromedical S.L. over de nodige gegevens beschikt om de terugbetaling op de creditcard waarmee de aankoop gedaan is te kunnen doen.

Aankopen die gedaan zijn via distributeurs of externe leveranciers zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de hiervoor genoemde garantie.

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

Met de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, geeft u aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de eigenschappen, vormen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen die voor het juiste gebruik van het product dienen te worden genomen.

U erkent, aanvaardt en verklaart dat u de op de hoogte bent van de volgende indicaties en mogelijke gezondheidsrisico’s die bestaan indien de bij de producten bijgeleverde instructies in de handleidingen niet nauwlettend opgevolgd worden.

Er wordt vanuit gegaan dat u bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden en dat u ten tijde van de aankoop en hierna volledig op de hoogte bent van de informatie die hierin wordt uiteengezet. Bovendien geeft u aan bekend te zijn met risico’s betreffende misbruik van het aangeschafte product.

WEDERVERKOOP

Vanwege de volksgezondheid is de wederverkoop van gebruikte producten strikt verboden. De koper beschikt over een geld-terugperiode om de wederverkoop van gebruikte producten te voorkomen. Andropharma S.L. is het enige bedrijf gemachtigd om gebruikte producten te behandelen.

JURISDICTIE

Voor klachten tegen Andromedical S.L. worden de rechtbanken van de stad Madrid (Spanje, de Europese Unie) bevoegd geacht en afgezien van onderdelen van enig ander rechtsgebied die van toepassing kunnen zijn.

Pin It on Pinterest