KÖPVILLKOR

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

De gällande allmänna köpvillkoren reglerar endast köp av produkter direkt från AndropharmaS.L., via telefon, kontor eller webbsajt. Det går inte att ställa några krav utifrån dessa villkor för köp som gjorts via andra kanaler eller distributörer.

PRIS

Gällande pris kommer att vara det som för tillfället finns publicerat på Andropharmas webbsajt för ifrågavarande land. Priset inkluderar skatt när detta är tillämpligt.
Produkternas priser inkluderar inte några andra skatter eller avgifter som kan vara tillämpliga enligt nationell lagstiftning. Tillkommande kostnader av dessa slag ska betalas av den som köper produkten i fråga.

BETALNINGSVILLLKOR

Din produkt skickas skickas så snart Andropharma S.L. mottagit betalning i sin helhet.
Vi accepterar betalning med bankkort, kreditkort och via Paypal.

LEVERANSTID OCH LEVERANSVILLKOR

Leveranstid och använd speditör varierar beroende på slutdestination.

USA, Europa och Japan, ~ 2-5 dagar
Asien-Stillahavsområdet & Americas, ~ 3-7 dagar

Vid leverans kommer mottagaren att behöva skriva på ett leveranskvitto där man accepterar mottagandet av leveransen.

I det fall att det finns yttre skada på produkten måste detta noteras på leveranskvittot och kunden måste informera Andropharma S.L. inom 14 dagar efter leveransdatum.

GARANTIER

De produkter som Andropharma S.L. erbjuder har följande garantier:

  • Produktgaranti:

Andropharmas produkter tillverkas enligt hälsosektorns högsta kvalitetsstandard vilket tillåter oss att ge 1 års produktgaranti och 2 års produktgaranti i de länder som tillhör den Europeiska Unionen i enlighet med där gällande lagstiftning.

Garantiperioden gäller från och med den dag som kunden mottagit produkten.

Produktgarantin gäller bara om kunden har kvar faktura och kvitto i original (på vilka inköpsdatum och serienummer anges), produkten (exklusive delar som kan slängas) och originalförpackning.

Tillverkningsgarantin gäller inte om produkten har blivit reparerad eller modifierad av någon annan person än en auktoriserad representant från tillverkaren eller om den har utsatts för missbruk, vårdslöshet eller olycka i händerna på köparen.

Likaså är komponenter som uttryckligen inte ingår i köpet av en viss produkt inte täckt av garantin. Detta kan vara delar som behövs för patienter vars anatomiska förutsättningar är annorlunda eller delar som behövs på grund av långvarigt användande av produkten. Dessa ytterligare komponenter som är nödvändiga för dessa patienter måste köpas till av köparen som då betalar kostnaden för de extra komponenterna.

Som anges i Direktiv 93/42/EEC angående medicinsk utrustning och i enlighet med den kvalitetsstandard som gäller enligt ISO 13485:2003 ska köparen skicka in garantin, fullständigt ifylld och signerad till denna adress: Andropharma S.L., 6 Gran Vía, 28013 Madrid, Spanien.

  • Återbetalningsgaranti

Andropharmas förlängare är tillverkade enligt den medicinska sektorns strängaste kvalitetskrav, vilket innebär att kunden erbjuds en period på 60 dagars öppet köp, inom vilken köpet kan hävas med full återbetalning av köpesumman, under förutsättning att produkten blivit returnerad till Andropharma S.L. inom denna period.

Uppsägningstiden börjar från och med dagen efter att den slutgiltiga kunden fått förlängaren som de vill returnera, förutsatt att enheten har betalats i sin helhet .

Denna garanti gäller Andropharmas förlängare endast när de är inköpa direkt från tillverkaren, Andropharma S.L. genom beställning på telefon, på något av deras kontor eller via deras webbsajt.

Garantin omfattar uttryckligen inte några extra delar som har sålts tillsammans med eller separat från huvudprodukten.

För att få full återbetalning kommer Andropharma S.L. be kunden att skicka tillbaka huvudprodukten till deras huvudkontor (Adress: 6 Gran Vía, 28013 Madrid, Spanien) tillsammans med faktura och kvitto i original (på vilka inköpsdatum och serienummer anges) och originalförpackning. Efter att man kontrollerat produktens skick kommer Andropharma att administrera återbetalningen till kunden.

Leveranskostnader är inte återbetalningsbara. Kunden står också för returkostnaderna.

30 dagarsperioden för återbetalning börjar den dag på den ifrågavarande produkten, faktura, kvitto och originalförpackning inkommit till Andropharma S.L.

Återbetalning kommer att ske via banköverföring om Andropharma S.L. har de nödvändiga uppgifterna för att återbetala köpesumman till det kreditkort som kunden till att börja med betalade med.

Köp genom distributörer eller tredje parter omfattas uttryckligen inte av denna garanti.

Sedvanliga 14 dagars öppet köp gäller för Andropharmas andra produkter för vilka den frivilligt förlängda garantin uttryckligen inte gäller.

Fraktkostnad betalas bara tillbaka om frakten skett på ett felaktigt sätt eller produkten skadats.

SAMTYCKE

Genom att godta de gällande köpvillkoren tar du på dig ansvaret för att känna till de egenskaper, former, kontraindikationer och försiktighetsåtgärder du behöver vidta för att använda produkten på ett korrekt sätt.

Du erkänner och förklarar dig ha kännedom om de uppgifter och förekomsten av hälsorisker som finns om du inte använder produkten endast i enlighet med instruktionerna.

Det kommer att antas att du har förstått och accepterat dessa villkor och att du har fullständig kännedom om dessa regler och den information de innhåller från den tidpunkt du köper produkten. Likaledes samtycker du till att du fått information om att det finns risker vid felaktig användning av produkten.

Andropharma har i USA registrerat Andropenis som en klass 2 apparat för att användas som en appart avsedd att skapa eller bibehålla tillräcklig styvhet i en penis för att möjliggöra sexuellt umgänge. Andropenis® har inte fått klartecken i USA att användas som:

  • Mekanisk penisförlängare
  • Penisförbättrare, för penisförstorning
  • För behandling av sjukdomar eller tillstånd avseende krökning och andra penis missbildningar, t. ex. Peyronies sjukdom.

Apparaten finns inte till försäljning i USA för de ovan listade användningsområdena.

ÅTERFÖRSÄLJNING

Med hänsyn till allmän hälsa är det är strängt förbjudet att sälja begagnade produkter. Köparen har en återbetalningsperiod för att förhindra försäljning av begagnade produkter. Andropharma är det enda företag som godkänts för behandling av de produkter som används .

JURISDIKTION

Klagomål mot Andropharma S.L. ska hanteras av domstolen i Madrid ( Spanien, EU ) enligt spansk rätt vilket utesluter all annan jurisdiktion.

Pin It on Pinterest