NÁKUPNÍ PODMÍNKY

ROZSAH PŮSOBNOSTI

Současné všeobecné obchodní podmínky regulují pouze nákupy produktů zakoupených přímo od společnosti Andropharma S.L., a to přes telefonní službu, v kancelářích nebo přes webové stránky společnosti Andropharma S.L. Není možné je uplatňovat na nákupy uskutečněné přes jakékoliv jiné distribuční kanály.

CENA

Cena bude odpovídat té ceně, která je v daný moment uvedena na příslušné webové stránce vytvořené společností Andropharma S.L. pro danou zemi. Cena bude zahrnovat daň v těch případech, kdy lze daň uplatnit.

Ceny veškerých produktů nezahrnují dodatečné zdanění nebo clo, které na ně může být uvaleno v rámci legislativy jednotlivých států. Jakékoliv dodatečné zdanění tohoto typu bude zaplaceno kupcem daného produktu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Produkt bude odeslán, jakmile společnost Andropharma S.L. obdrží 100% platby.
Platebními metodami přijímanými pro platbu za všechny produkty ve všech destinacích jsou platba kreditní kartou, platba debetní kartou nebo platba přes službu PayPal.

LHŮTA A PODMÍNKY DORUČENÍ

Dodací lhůta a použitá přepravní společnost se budou lišit v závislosti na konečném místě dodání.

USA, Evropa a Japonsko: 2-5 dní
Asie, Tichomoří a Amerika: 3-7 dní

Při doručení zásilky musí být podepsán odpovídající dokument potvrzující obdržení a převzetí dané zásilky.

V případě, že je zjištěno vnější poškození jakéhokoliv produktu, musí být tato skutečnost řádně popsána na doručovacím listě a zákazník o ní musí společnost Andropharma S.L. informovat během 14 dní od data doručení.

ZÁRUKY

Na produkty nabízené společností Andropharma S.L. se vztahují následující záruky:

  • Produktová záruka:

Produkty společnosti Andropharma jsou vyráběny v souladu s těmi nejpřísnějšími zdravotnickými normami, což nám umožňuje nabízet produktovou záruku platnou 1 rok nebo 2 roky v zemích Evropské unie, a to v závislosti na platné legislativě.

Tato záruční lhůta začíná den poté, co zákazník převezme daný produkt.

Produktová záruka je platná pouze, pokud zákazník může předložit původní fakturu/ obchodní účtenku (uvádějící datum nákupu a sériové číslo), daný produkt (vyjma jeho nevratných částí) a původní balení.

Výrobní záruka neplatí na produkty, které byly opraveny nebo upraveny jinými osobami než autorizovanými zástupci výrobce, nebo na výrobky, které kupující nesprávně nebo nedbale užíval nebo které byly jeho zaviněním poškozeny.

Obsah zakoupeného produktu výslovně nezahrnuje kusy potřebné pro pacienty, jejichž anatomický stav se vymyká normálu, nebo dodatečné kusy, o nichž kupující při užívání zařízení zjistí, že je potřebuje, a tudíž se na tyto kusy rovněž výslovně nevztahuje záruka. Tyto doplňkové součástky potřebné pro takovéto pacienty musejí být zakoupeny kupujícím, který také uhradí náklady s nimi spojené.

Na základě směrnice 93/42/EEC týkající se zdravotnických prostředků a v souladu s normou ISO 13485:2003 by měl kupující tuto záruku plně vyplnit, podepsat a zaslat na následující poštovní adresu: Andropharma S.L., 6 Gran Vía, 28013 Madrid, Španělsko.

  • Záruka vrácení peněz:

Prodlužovací zařízení společnosti Andropharma S.L. jsou vyráběna v souladu s těmi nejpřísnějšími zdravotnickými normami, díky čemuž může společnost svým zákazníkům nabízet 60ti denní smluvní výpovědní lhůtu, během níž lze zákazníkovi vrátit peníze a do jejíhož uplynutí musí být daný výrobek vrácen společnosti Andropharma S.L.

Bylo-li zařízení plně uhrazeno, tato výpovědní lhůta začíná den poté, co zákazník obdrží prodlužovací zařízení, které chce vrátit.

Tato záruka platí pouze na prodlužovací zařízení společnosti Andropharma S.L. zakoupené přímo od výrobce, tedy společnosti Andropharma S.L., a to přes telefonní centrum zákaznické služby, v kancelářích nebo přes webové stránky vlastněné společností Andropharma S.L.

Tato záruka se výslovně nevztahuje na jakékoliv náhradní díly, které jsou zakoupeny spolu s hlavním produktem nebo nezávisle na něm.

Aby mohla být zákazníkovi vrácena jím zaplacená částka, společnost Andropharma S.L. vyžaduje, aby zákazník do jejích ústředních kanceláří (poštovní adresa: 6 Gran Vía, 28013 Madrid, Španělsko) zaslal hlavní produkt spolu s původní fakturou nebo obchodní účtenkou (uvádějící datum nákupu a sériové číslo) a původním balením. Po kontrole stavu daného produktu společnost Andropharma přistoupí k vrácení peněz zákazníkovi.

Zákazníkovi nebudou vráceny peníze za uhrazené přepravní poplatky. Náklady za vyzvednutí zboží také hradí zákazník.

30 denní lhůta pro vrácení peněz začne den poté, co společnost Andropharma S.L. obdrží daný produkt, fakturu nebo účtenku a původní balení.

Metodou pro vrácení peněz bude bankovní převod, až na případy, kdy má společnost Andropharma S.L. přístup k bankovním údajům zákazníka potřebným pro vrácení peněz přímo na kreditní kartu použitou při původním nákupu.

Na nákupy uskutečněné přes distributory nebo prodejce třetích stran se výše uvedená záruka výslovně nevztahuje.

Běžná 14 denní výpovědní lhůta se vztahuje na produkty společnosti Andropharma S.L., u nichž nebyla výslovně uplatněna volitelná prodloužená záruka.

Přepravní poplatky jsou vratné pouze v případě nesprávných zásilek nebo poškozeného zboží.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Přijetím současných Obchodních podmínek přijímáte a potvrzujete znalost charakteristik a forem produktu a kontraindikací a preventivních opatření, které musíte uplatnit pro správné užívání produktu.

Přijímáte, potvrzujete a prohlašujete znalost následujících indikací a existence zdravotních rizik, která mohou nastat, pokud při používání produktu přísně nedodržujete veškeré instrukce.

Předpokládá se, že jste pochopili a přijali předložené doložky a že jste na základě informací v nich obsažených nabyli plnou znalost těchto doložek, a to od okamžiku zakoupení produktu. Rovněž dáváte informovaný souhlas s riziky spojenými s nesprávným užíváním zakoupeného produktu.

Společnost Andropharma® produkt Andropenis® v USA zaregistrovala jakožto zařízení II. třídy, jenž má být užíváno jakožto externí zařízení pro tvrdost penisu určené pro získání nebo udržení tvrdosti penisu dostačující pro pohlavní styk. Produkt Andropenis® v USA není povolen jakožto:

  • Mechanický prodlužovač penisu
  • Posílení penisu, jako např. zvětšení penisu
  • Léčba chorob nebo onemocnění penisu spojených se zakřivením nebo dalšími deformitami penisu, jako např. Peyronieovou nemocí

Toto zařízení není v USA na prodej pro výše popsané účely.

PŘEPRODEJ

Přeprodej použitých produktů je přísně zakázán, a to z důvodu ochrany veřejného zdraví. Kupujícímu je k dispozici lhůta pro vrácení peněz, která má zabránit přeprodeji použitých produktů. Společnost Andropharma je jedinou společností, která má oprávnění nakládat s použitými produkty.

JURISDIKCE

S jakoukoliv stížností vůči společnosti Andropharma S.L. bude nakládat pouze Madridský soud (Španělsko, Evropská unie), a společnost se tímto zříká jakékoliv jiné jurisdikce, již by bylo možné uplatnit.

Pin It on Pinterest